ไก่พันปลาเส้น

ไก่พันปลาเส้น

 

เนื้อไก่แล่บาง นำมาพันกับปลาเส้น อบแห้ง

นอกจากจะให้กลิ่นหมอชวนกินสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้ว

ยังเป็นขนมที่ให้โปรตีนสูง

ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลา และโปรตีนจากเนื้อไก่

Visitors: 37,541