เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเอสเอส-ธานี-ฟูดส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่จะผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี และมีความสุข

ทางบริษัทฯ ได้มีความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ สูงสุด

ทางบริษ้ัท เอสเอสเอส-ธานี-ฟูดส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์ เลี้ยงที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยินดีรับผลิตสินค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง

Visitors: 37,542